Opening en afsluiting van een survey

De opening

(17-12-2020) Hoe persoonlijker hoe meer respons. Probeer eens een persoonlijke boodschap: ‘Onze directeur [naam] wil u graag iets vragen’.
Het helpt ook om de relevantie van het onderzoek duidelijk te maken aan het begin; ‘… hiermee helpt u ons om […]’.

Aangeven hoeveel tijd het de bezoeker kost of hoeveel vragen er worden gesteld helpt om mensen duidelijk te maken waar ze aan beginnen en dat het niet veel van ze zal eisen.

De afsluiting

Vergeet ook niet om de survey af te sluiten met een bedankje voor het meedoen.

Verwacht je na de survey nog vervolgvragen te hebben of eventueel diepte-interviews te gaan houden, dan kun je mensen vragen of ze hier aan mee willen werken en hun e-mailadres willen achterlaten. Als het al een gepersonaliseerde survey is, dan volstaat een vinkje voor akkoord. Vraag dit echt alléén als je er ook echt iets mee gaat doen en verzamel geen persoonsgegevens zonder reden.