Begrippen­lijst

Van Afsluitvragentot Semantische differentiaal: in de begrippenlijst lees je alle belangrijke begrippen rond surveys en enquêtes.

a
 • Afsluitvragen
  Een van de vragen of laatste vraag waarmee een interview of enquête wordt afgesloten. De afsluitvraag wordt veelal gehanteerd voor het verzamelen van gegevens die veel respondenten aan het begin van een interview of enquête nog niet willen geven. Dit betreft dan bijvoorbeeld persoonlijke gegevens of gegevens over gevoelige onderwerpen.
c
 • Customer Effort Score (CES)
  De CES is een meetinstrument dat wordt uitgedrukt in een cijfer. Het laat zien hoeveel moeite de klant heeft gedaan om geholpen te worden.
d
 • Dichotome vragen
  Vorm van een gesloten vraag waarbij de respondent de keuze heeft uit twee antwoorden.
f
 • Filtervragen / Logic jumps
  Met informatie die je al hebt over iemand bepaal je welke route iemand neemt door je vragenlijst (logic jumps). Dit kan vragen overslaan betekenen, maar ook alternatieve vragen stellen. Daarmee kan je zelfs de vraagstelling variëren naar doelgroep, zoals je vragen anders formuleren voor bijvoorbeeld mannen / vrouwen.

  Voorbeeld:

  Vraag 1: "Bent u dit jaar in de zomermaanden op vakantie geweest?" (filtervraag)
  - ja (ga door naar vraag 2)
  -nee (naar einde survey)
g
 • Gesloten vragen
  Gesloten vragen zijn vragen waarop de respondent niet in eigen woorden kan antwoorden.
  Dat kan op twee manieren:

  1. Met een beperkt aantal mogelijkheden voor een antwoord.
  Zoals in:

  "Heeft u een auto?"
  Ja / Nee

  2. Alle antwoorden zijn voorgestructureerd.
  Zoals in:

  "Welke vervoersmiddelen bezit u?"
  a. fiets
  b. bromfiets
  c. motor
  d. auto
  e. anders
l
 • Likertschaal
  Een meerkeuze antwoordmodel waarin de respondent wordt gevraagd de mate van instemming met een bepaalde uitspraak aan te geven. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel afwijzing van, de uitspraak aan. Veel gebruikte extremen zijn "volledig mee eens" en "volledig mee oneens".
m
 • Meerkeuzevragen
  Vorm van een gesloten vraag, waarbij de respondent uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden kan kiezen.
n
 • Net Promoter Score (NPS)
  Een instrument om met één vraag de klanttevredenheid te meten, en daarmee een indicatie te krijgen van de groeimogelijkheid van een onderneming.
o
 • Open vragen
  Een antwoordmodel waar de respondent zelf een antwoord kan invullen in zijn of haar eigen woorden.
 • Opt-out
  Wanneer een respondent zich uitschrijft voor deelname aan TuesdaySurveys dan herken je deze respondent aan de status. Dit betekent dat deze respondent niet meer wenst deel te nemen aan surveys die in TuesdaySurveys zijn opgesteld. De respondent wordt dan automatisch uitgesloten van het toesturen van uitnodigingen voor toekomstige surveys.
p
 • Panel
  Een panel of contactlijst is een herbruikbare groep respondenten waarnaar je gemakkelijk meerdere surveys kunt sturen, zonder dat je het bestand opnieuw moet opbouwen of importeren.
r
 • Respondent
  De persoon die de survey beantwoordt.
s
 • Semantische differentiaal
  Een semantisch differentiaal is een schaal met op de twee uitersten tegenovergestelde begrippen. Bijvoorbeeld:
  Zwak [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Sterk